Leasing Nedir?

Leasing, işletmelerin ihtiyaç duydukları mala ya da ekipmana sahip olmak için bunları kiralamaları yöntemidir. Malı satın almaktan daha az maddi yük getirir. Leasing işlemi bir sözleşme gerektirir ve daha çok uzun vadeli düşünülen bir finansman yöntemidir. Özellikle işletmelerin sabit kıymet yatırımlarında tercih ettikleri bir yöntemdir. Leasing sözleşmesinin kuralları Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Kanunu gibi yasal düzenlemelere uygun olarak düzenlenir.

 • Leasing işlemine konu olan malın sahipliği kiracıda değil, genellikle leasing şirketinde kalır.
 • Leasing sözleşmesi kiralamanın yapılacağı süreyi, ödeme planını, son ödeme tarihini, var ise sigorta gibi detaylı bilgileri içerir.
 • Leasing işlemi, mal sahibi kişi ya da kuruluşlar tarafından gerçekleştirilebileceği gibi özel olarak leasing işlemleri yapan şirketlerden de hizmet alınabilir.

Leasing Sözleşmesi Nedir?

Leasing sözleşmesi, belirli bir süre boyunca bir malın kiralanmasına dayanan bir sözleşme türüdür. Kiralanan mal genellikle araçlar, ekipmanlar veya makinalar gibi uzun ömürlü ve yüksek maliyetli eşyalardır. Leasing sözleşmesinde, kiracı belirli bir periyodik ödeme yaparak kiralanmış malın kullanım hakkını elde eder. Kiralama süresi sonunda, kiracı malı iade edebilir, satın alabilir ya da sözleşme yenileme opsiyonu kullanabilir. Leasing sözleşmesi tarafları arasında çoğunlukla bir kira sözleşmesi ve bir hizmet sözleşmesi yer almaktadır.

Leasing Avantajları Nelerdir?

Leasing, birçok avantaj sunar. Vergisel anlamda, KDV indirimleri, amortisman giderleri ve vergi avantajı sağlanır. Maliyet avantajları kapsamında, nakit akışınızı koruyabilir, peşinat ödemeden yüksek bütçeli yatırımlar yapabilirsiniz. Ayrıca leasing şirketleri, işletme ihtiyaçlarınıza özelleştirilmiş çözümler sunabilirler.

Leasing işlemi bakımından, tedarikçilerle yapılan pazarlık, fiyat karşılaştırması, uzun vadeli ödeme planları ve esneklik sağlanır. Aynı zamanda, yenilikleri denemek, ekipmanlarının düzenli olarak yenilenmesiyle daima güncel modellerde çalışmak isteyen işletmeler için leasing işlemi idealdir. Bu nedenle, birçok işletme leasingi, maliyet, esneklik ve yenilik açısından avantajlı bir çözüm olarak tercih etmektedir.

 • Vergi avantajı sağlar (KDV indirimi, amortisman giderleri vb.)
 • Nakit akışını korur, yüksek bütçeli yatırımlar yapmanız için imkan sağlar
 • İhtiyaçlarınıza özelleştirilmiş çözümler sunar
 • Tedarikçilerle yapılan pazarlık, fiyat karşılaştırması ve uzun vadeli ödeme planları sağlar
 • Yenilikleri deneyebilir ve düzenli olarak yenilenme sağlar
Avantajlar Dezavantajlar
Vergi avantajları Uzun vadeli sözleşme
Nakit akışını korur Önceki iptal etme durumları
Esnek çözümler sunar

Vergi Avantajları

Leasing işleminin vergisel avantajları oldukça fazladır. İlk olarak, leasing işleminde KDV indirimi sağlanır. Bu sayede, işletmeniz için önemli bir maliyet avantajı sağlanmış olur. Ayrıca, amortisman giderlerinde de avantaj sağlanır. Leasing işlemi sayesinde bu giderler daha az olur ve işletmenize ek bir fayda sağlanmış olur. Vergisel avantajların detaylı bir şekilde incelendiği tablolar da mevcuttur.

Vergi Avantajları Açıklama
KDV İndirimi Leasing işleminde KDV oranı %18 iken satın alma işleminde ise %20’ye kadar çıkabilir.
Amortisman Giderleri Leasing işlemi sayesinde amortisman giderlerinde yüzde 60’a varan avantaj sağlanabilir.

Bunun yanı sıra, leasing işleminin ödeme planı da işletmeniz için vergisel açıdan avantaj sağlar. Nakit akışı yönetiminizde esneklik sağlar ve bununla birlikte çeşitli vergisel avantajlar sunar.

KDV İndirimi

Leasing işlemi sözleşmesine dahil olan KDV, malın sahibine ödenir. Ancak, mal kiralama şirketi KDV’yi gider olarak indirebilir. KDV indiriminden faydalanmak için malın yüzde 50’sinden daha az ofis ekipmanları gibi ürünler için kullanılmalıdır. KDV indirimleri, vergiye tabi olan şirketlerin nakit akışını düzenler.

Amortisman Giderleri

Leasing işlemi, kiralanan malın mülkiyetinin kiracıda olmaması sebebiyle, vergi avantajları sağlar. Bu avantajlardan biri de amortisman giderleridir. Kiracı, kiralanan malın amortisman giderlerine katkıda bulunamaz. Bu da kiralayan için vergi avantajı ve finansal yükümlülüğünün azalmasını sağlar. Ancak kiracıda oluşan fayda, kiralama bedelinin artmasıyla ortaya çıkar. Amortisman giderlerinin etkili bir şekilde hesaplanması için, leasing sözleşmesinde bu konunun net bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir.

Maliyet Avantajları

Leasing işlemi, satın alma yerine kiralama yöntemiyle gerçekleştirildiği için maliyet açısından avantajlıdır. Özellikle taşıt leasing işleminde, beklenmedik tamir masrafları ve dönemsel vergi ödemeleri gibi ek maliyetlerin olmaması, işletmelerin bütçelerini daha iyi yönetmelerini sağlar.

Ayrıca, leasing sözleşmelerinde belirli bir süre boyunca sabit anlaşma bedeli ödendiği için, fiyat dalgalanmalarından, enflasyondan veya kur risklerinden etkilenmek yerine gelecekteki maliyetleri önceden planlayabilirsiniz.

Leasing işleminin bir başka önemli maliyet avantajı da amortisman giderlerine etkisidir. Leasing işlemi, yüksek amortisman giderlerinin olduğu ilk yıllarda bile, ödeme planlarına göre daha düşük bir ödeme yapmanızı sağlar. Bu da işletme sermayesi açısından rahatlamaya yardımcı olur.

Taşıt Leasing Örneği

Taşıt leasing, özellikle işletmelerin büyük bir yatırım yapmadan araç sahibi olmasını sağlar. Bu işlemde ödeme planı genellikle 12-60 ay arasındadır ve aylık taksitlerle gerçekleştirilir. Taşıt leasing’in maliyet avantajları arasında şunlar sayılabilir:

 • Nakit akışının düzenlenmesi: Taşıt leasing’de taksit ödemeleri düzenli olduğu için nakit akışının planlanması daha kolaydır.
 • Amortisman giderleri: Taşıt leasing’de amortisman giderleri vergi avantajı sağlar.
 • Bakım ve onarım masrafları: Taşıt leasing şirketi aracın bakım ve onarım maliyetlerini karşılar.
 • KDV indirimi: KDV, leasing şirketi tarafından ödenir ve genellikle taksit ödemelerine dahil edilir.
 • Belirli bir dönemden sonra aracın yenilenmesi: Taşıt leasing sözleşmelerinde, belirli bir süre sonra araç yenilenir ve işletme her zaman yeni bir araç sahibi olur.

Bu avantajlar, özellikle küçük işletmeler için taşıt leasing’in cazip bir seçenek olmasını sağlar. Ancak taşıt leasing’in dezavantajları da vardır ve işletme için en uygun finansal seçeneği seçmek için detaylı bir araştırma yapılması gerekir.

Ekipman Leasing Örneği

Ekipman leasing işlemi, işletmelerin ihtiyacı olan ekipmanlar için finansman maliyetlerini düşürme fırsatı sunar. İşletmeler, ekipmanın tamamına sahip olmak yerine leasing şirketi tarafından finanse edilerek kullanım hakkını elde ederler. Bu işlem, işletmelerin nakit akışını daha iyi kontrol etmelerine yardımcı olur. Ayrıca, amortisman giderlerini azaltır ve stabil ödeme planı sunarak bütçe planlamasını kolaylaştırır. Ekipman leasing işleminin maliyet avantajları arasında düşük faiz oranları, vergi avantajları ve yüksek satın alma maliyetlerinden kaçınma yer alır.

 • Düşük faiz oranları: Ekipman leasing işlemi, daha düşük faiz oranları sunarak krediye dayalı finansman yöntemlerine kıyasla daha uygun bir seçenektir.
 • Vergi avantajları: Leasing işlemi, vergi avantajları sunar. İşletmeler, leasing maliyetlerini kurumlar vergisi beyannamelerinde gider olarak gösterebilirler.
 • Yüksek satın alma maliyetleri: İşletmeler, ekipmanları satın almak yerine leasing işlemi yaptıklarında yüksek satın alma maliyetlerinden kaçınarak nakit akışını optimize ederler.

Leasing Dezavantajları Nelerdir?

Leasing işlemi birçok avantaj sağlasa da bazı dezavantajları da bulunmaktadır. En önemli dezavantajlarından biri, uzun vadeli olan leasing sözleşmesi süresi boyunca devam eden sabit ödemelerdir. Bu durum, işletmelerin nakit akışını sıkıştırabilir ve işletme sahiplerinin beklenmedik masraflar için hazırlıklı olmalarını zorlaştırabilir.

Bunun yanı sıra, eşya veya araç leasing işleminde kiracı olarak faydalanan kişi/kurumlara, malın tamamına ya da bir kısmına sahip olma hakkı verilmediği için işletme sahipleri, leasing süresi sonunda malı satmayı başaramazlarsa, leasing şirketi tarafından yüksek dönüş bedelleri ödemek zorunda kalabilirler.

Ayrıca, leasing işlemleri değişken faiz oranlarına sahip olabilir, bu da işletmenin nakit akışını ve bütçesini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle, özellikle kısa vadeli projelerde veya düşük bütçeli işletmelerde leasing işlemi yerine finansman seçenekleri değerlendirilmelidir.

Uzun Vadeli Sözleşme

Uzun vadeli leasing sözleşmeleri, kısa vadeli sözleşmelere göre daha riskli olabilir. Çünkü işletmenin ihtiyaçları değişebilir ve leasing işlemi gereksiz hale gelebilir. Bunun yanı sıra, sözleşme süresi boyunca ödenecek olan faiz miktarı artabilir ve işletme için mali açıdan zorlayıcı olabilir. Bazı durumlarda, sözleşmenin feshi de yüksek cezalar getirebilir. Ancak, leasing şirketleri bazı avantajlar sunarak bu dezavantajların önüne geçebilirler.

Önceki İptal

Leasing sözleşmelerinde önceki iptaller yeni sözleşmeleri etkileyebilir. Önceki iptal edilen bir leasing sözleşmesi, genellikle yeni leasing işlemlerinin şartlarını olumsuz etkileyebilir ve daha yüksek faiz oranlarına neden olabilir. Bu nedenle, leasing sözleşmelerinin önceden dikkatli bir şekilde incelenmesi ve iptal edilmemesi önemlidir.

Leasing Tipleri Nelerdir?

Leasing işleminin üç türü vardır: faizli leasing, faizsiz leasing ve finansal kiralama. Faizli leasing işlemi, leasing bedelinin faizli bir şekilde ödenmesi anlamına gelir. Faizsiz leasing, leasing bedelinin sabit bir şekilde ödendiği bir leasing türüdür. Finansal kiralama ise, satın alma opsiyonu bulunan leasing ‘dir. Bu türde malın satın alınma opsiyonu bulunmaktadır.

Faizli Leasing

Faizli leasing, kiralanacak olan malın kullanım hakkını kiracıya veren bir tür finansal kiralama işlemidir. Bu şirketler, kirayı ödemek için faiz oranı belirleyerek, araçların ya da ekipmanların mülkiyetini kiracıya geçici olarak devrederler. Kiracı, kiralama periyodu boyunca ödemeler yaparak, sözleşmenin sonunda malın geri satın alım opsiyonuna sahip olur.

Faizsiz Leasing

Faizsiz leasing işlemi, faiz ödemezsiniz ancak aranan masraflar size yansıtılır. Kiralama süresinde ödeme yapılır ve kiralama sonunda aracın sahibi siz olursunuz. Bu işlemde, aracın mülkiyeti kiracıya geçer. Faizsiz leasing ile finansal yükümlülükleriniz daha az olur ve daha az maliyetle aracın sahibi olabilirsiniz. Ancak, bu işlem genellikle faizli leasing’e göre daha yüksek maliyetlere sahip olabilir.

Finansal Kiralama

Finansal kiralama işlemi, bir malın satın alınması yerine kiralanmasıdır. Kiralayan firma, işletmenin ihtiyaçlarına uygun araç, makine ya da diğer ekipmanları sağlar. Sonrasında bu mal işletmenin kullanımına geçer ve kullanım süresi boyunca firma kira öder. Kiralama süresi sonunda işletme malı iade edebilir ya da kiralama anlaşması yenilenebilir. Finansal kiralama işlemi ile işletme nakit akışını korurken, uzun vadeli yatırımları finanse eder. Bu işlemdeki faiz oranları daha düşük olduğundan kredi almaya göre daha avantajlıdır.

Leasing Şirketleri Hangileridir?

Leasing hizmeti veren çeşitli şirketler bulunmaktadır. Bunlar arasında Türkiye’de hizmet verenler arasında Aklease, İş Leasing, Vakıf Leasing, Garanti Leasing, ve Alternatif Bank Leasing bulunmaktadır. Dünya genelinde ise en büyük leasing şirketleri arasında General Electric Capital Corporation, Wells Fargo Equipment Finance, ve CIT Group Inc. gibi şirketler yer almaktadır. Kendi işletmeniz için doğru leasing şirketini seçmek için öncelikle ihtiyacınızı belirlemeli, sonra farklı şirketlerin tekliflerini karşılaştırmalısınız. Bu sayede doğru leasing şirketi ile uygun ve avantajlı bir sözleşme yapabilirsiniz.

Türkiye’deki Leasing Şirketleri

Türkiye’de leasing sektörü oldukça gelişmiştir ve birçok leasing şirketi hizmet vermektedir. Bu şirketlerden bazıları:

 • Türkiye İş Bankası Leasing
 • Yapı Kredi Leasing
 • Garanti BBVA Leasing
 • Akbank Leasing
 • Denizbank Leasing
 • Şeker Leasing
 • Türk Ekonomi Bankası Leasing
 • QNB Finansleasing
 • TEB Leasing
 • Fiba Leasing

Bu şirketler arasında farklı kiralama seçenekleri, ödeme planları ve avantajlar sunanlar bulunmaktadır. Müşterilerin ihtiyaçlarına göre en uygun leasing şirketi seçilmelidir.

Dünya Genelindeki Leasing Şirketleri

Dünya genelinde pek çok büyük finans şirketi ve banka leasing işlemi yapmaktadır. Bunlardan bazıları:

Şirket Adı Ülke
GE Capital Amerika Birleşik Devletleri
BNP Paribas Leasing Solutions Fransa
De Lage Landen International Hollanda
Siemens Financial Services Almanya
ING Lease Hollanda

Bu şirketler, dünya genelindeki leasing pazarının büyük bir kısmını elinde tutmaktadır. Ayrıca, her yıl birçok yeni şirket leasing işine girmekte veya var olan şirketler bu alanda büyümeye devam etmektedir.

Yorum yapın