Konut Kredisi Alırken Yapılan Sigortalar

Konut kredisi alırken yapılan sigortalar çok önemlidir. Bu sigortalar ev sahibi olmak isteyen kişilerin risklerini minimize etmek için alınır. Konut kredisi sigortaları arasında en yaygın olanları hayat sigortası, konut sigortası, DASK sigortası ve işsizlik sigortasıdır.

Hayat sigortası, kredi borçlusu vefat ettiğinde kalan borç miktarını karşılamak için kullanılır. Konut sigortası ise evde meydana gelen doğal afetler, yangın veya hırsızlık gibi riskleri kapsamaktadır. DASK sigortası ise zorunlu bir sigortadır ve deprem riskine karşı konutu korur. İşsizlik sigortası ise kredi borçlusu işini kaybettiğinde, ödemeleri devam ettirmesi için bir güvence sağlar.

Hayat Sigortası

Konut kredisi alırken yapılan hayat sigortası, borcun ödenememesi durumunda kredi tutarını ödemeyi taahhüt eden sigorta türüdür. Hayat sigortası ile kredi alan kişinin ölümü durumunda kalan borçları sigorta karşılar. Sigorta bedeli kredinin taksit tutarlarına eklenerek ödenir. Sigorta süresi ise kredi vadesiyle aynıdır.

Hayat sigortası konut kredisi için zorunlu değil ancak bankalar bu sigortayı kredinin onaylanması için isteyebilir. Ayrıca kredi sahibinin ailesinin maddi geleceğini de koruyan bir sigorta türüdür.

Konut Sigortası

Konut sigortası, ev sahibini birçok riske karşı korur. Bu sigorta, yangın, hırsızlık, su baskını, deprem gibi çeşitli doğal afetler ve kazalar gibi risklere karşı konutunuzu korur. Ayrıca, konut sigortası, kredilendiriciye güven vererek, kredi almanızı da kolaylaştırır. Konut kredisi alırken bankalar genellikle konut sigortası yaptırmanızı isteyebilirler. Konut sigortası alırken, sigorta şirketinden bir poliçe almanız ve bu poliçenin kredi kurulu tarafından onaylanması gerektiğini unutmayın.

 • Konut sigortası, ev sahibinin risklerden korunmasını sağlar
 • Yangın, hırsızlık, su baskını, deprem gibi doğal afetlere karşı evinizi korur
 • Konut sigortası kredilendiricinin güvenini sağlayarak, kredi almanızı da kolaylaştırır
 • Bankalar konut kredisi alırken genellikle konut sigortası yaptırmanızı isteyebilirler
 • Sigorta şirketinden bir poliçe almanız ve bu poliçenin kredi kurulu tarafından onaylanması gerektiğini unutmayın

Teminatlar ve Kapsam

Konut sigortası, belirtilen riskler kapsamında oluşabilecek maddi zararları teminat altına almak için yapılan bir sigorta türüdür. Bu sigorta kapsamında sağlanan teminatlar, poliçede yer alan şartlara bağlı olarak değişebilir. Konut sigortası kapsamında yer alan teminatlar arasında şu örnekler yer alabilir:

 • Yangın: Yıldırım, patlamalar, doğal afetler gibi sebeplerle oluşabilecek yangınlara karşı teminat sağlar.
 • İşçilik ve malzeme maliyetleri: Konutun tadilatı gibi işlemler sırasında oluşabilecek hasarları da kapsayabilir.
 • Hırsızlık: Konutunuzu hırsızlığa karşı koruma altına alır.
 • Doğal afetler: Fırtına, deprem, sel gibi doğal afetlere karşı teminat sağlar.
 • Ek teminatlar: Hırsızlık teşvik edici eylemlere karşı güvenlik tedbirleri, maddi zararlara yol açan su taşkınları, boru patlamaları ve kasıt dışı su baskınlarına karşı teminatlar gibi ek teminatlar da mevcuttur.

Konut sigortası kapsamında yer alan teminatların detayları ve poliçede belirtilen kapsam ve şartlar önemlidir. Bu sebeple, konut kredisi almadan önce dikkatli bir şekilde poliçe şartlarını incelemeniz önem arz etmektedir.

Doğal Afetler

Doğal afetler, deprem, sel gibi beklenmedik durumlar karşısında konutunuzun zarar görmesi durumunda konut sigortası teminatları kapsamında yer almaktadır. Bu nedenle konut kredisi alırken yapılan sigortalar arasında önemli bir yere sahiptirler. Doğal afetlerin yanı sıra yangın ve hırsızlık gibi riskler de konut sigortasının kapsamında yer almaktadır. Konut sigortası, beklenmedik durumlara karşı evinizin korunmasını sağlayarak sizi maddi açıdan korumaktadır.

 • Deprem
 • Sel
 • Fırtına
 • Heyelan
 • Yangın
 • Hırsızlık

Bu doğal afetlerin yanı sıra kapsama dahil olan diğer tehlikeleri de göz önünde bulundurarak, konut sigortası alırken doğru ve kapsamlı bir tercih yaparak evinizi maddi açıdan güvence altına alabilirsiniz.

Hırsızlık ve Yangın

Konut kredisi alırken yapılan sigorta seçenekleri arasında yer alan konut sigortası, hırsızlık ve yangın gibi konuları da kapsamaktadır. Bu çerçevede, eve hırsız girdiğinde veya yangın çıktığında, sigorta bedeli doğrultusunda zararlar karşılanmaktadır. Konut sigortasının teminatları ve kapsamı ile ilgili bilgi edinmek, kredi almadan önce mutlaka yapılması gereken adımlardan biridir. Yangın, deprem, sel ve fırtına gibi doğal afetler, hırsızlık, vandallık, sabotaj, su baskını gibi durumlar konut sigortası kapsamında yer almaktadır. Konut kredi alırken yapılan sigortalar arasında konut sigortasının önemi büyüktür.

Sigorta Bedeli ve Ödeme Seçenekleri

Sigorta alırken en önemli konulardan biri de sigorta bedeli ve ödeme seçenekleridir. Hayat sigortası ve konut sigortası için belirlenen bedeller, kişinin yaşına, sağlık durumuna, sigorta kapsamına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Ödeme seçenekleri için genellikle peşin ödeme ve taksitli ödeme seçenekleri sunulmaktadır.

Hayat sigortalarında prim ödemesi genellikle aylık, üç aylık veya yıllık olarak yapılmaktadır. Prim miktarı ise sigortalı kişinin yaşına, sigortanın türüne, sigortalı tutarına ve sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. Konut sigortalarında ise prim miktarı konutun değerine, bulunduğu bölgeye ve işlemin yapıldığı firma tarafından belirlenir. Ödeme seçenekleri genellikle yıllık teminatlı olarak belirlenir ve taksitli ödeme seçeneği sunulabilir.

Sigorta bedelleri ve ödeme seçenekleri hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için sigorta şirketleri ile iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca, hayat ve konut sigortalarının ücretlerini karşılaştırmak ve en uygununu seçmek için sigorta karşılaştırma siteleri ve profesyonel danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

DASK Sigortası

DASK, Türkiye’de konutlarda zorunlu olan deprem sigortasıdır. Deprem sigortasız ev sahibi olmak mümkün değildir.

Bu sigorta, Türkiye’deki konutların büyük bir bölümünün deprem riski taşıdığı gerçeği nedeniyle kanunla zorunlu hale getirilmiştir.

DASK, konutun büyüklüğüne, değerine ve depreme dayanıklılığına göre değişen bir sigorta primi tutarına sahiptir.

Kapsam ve Limitler
Deprem nedeniyle meydana gelen maddi hasar
Maksimum sigorta bedeli 150.000 TL

DASK tarafından ödenecek tazminatlar; ana sigortalının mülkiyet hakkını korumak adına ödediği prim miktarı ile orantılıdır.

DASK, hasar sonrası talebinizi 180 gün içinde kaydetmeniz gereken KASKO gibi diğer sigorta türlerinden farklıdır.

Deprem sigortası konusunda daha ayrıntılı bilgi ve yardım için, sigorta şirketinizle iletişime geçmeniz önerilir.

Kapsam ve Limitler

DASK sigortası, Türkiye’deki tüm konutları deprem riskine karşı korumaktadır. Sigorta kapsamında, depremin yanı sıra doğal afetler, çığ düşmesi, heyelan, yangın ve infilak gibi durumlar da yer almaktadır. Sigorta bedeli deprem riski ve konutun bulunduğu bölgenin etrafındaki yapılaşma durumuna göre belirlenmektedir. Sigorta kapsamının limiti ise, deprem, yangın ve infilak durumunda en fazla 150.000 TL olarak belirlenmiştir. SigORTA primleri ve limitleri hakkında daha fazla bilgi için DASK resmi websitesine başvurabilirsiniz.

Prim Miktarları

DASK sigortası prim miktarları, bina özellikleri, yerleşim yeri ve deprem bölgesine göre hesaplanır. Prim ödemesi, konut kredisinin taksitleriyle birlikte yapılır. Örneğin, İstanbul’da bulunan 100 metrekare bir daire için prim miktarı yıllık ortalama 400 TL civarındadır. Ayrıca, DASK’a ek olarak farklı sigorta firmalarından deprem sigortası da alınabilir. Bu sigortaların prim miktarları ise şirketlere göre değişebilir.

İşsizlik Sigortası

Konut kredisi alırken işsizlik sigortası, özellikle ev hanımlarının tercih ettiği bir sigorta türüdür. Bu sigorta, kredi ödemelerinde zorlanılması durumunda devreye girer ve kredi taksitlerinin bir kısmını veya tamamını öder. İşsizlik sigortası genellikle aylık gelirlere ve çalışma sürelerine göre belirlenen primler ile çalışır. Sigorta kapsamında işsiz kalındığında ödenecek tutarlar, sigorta sahibinin gelir ve çalışma durumuna göre belirlenir.

Kapsam ve Limitler

İşsizlik sigortası, borcun geri ödenmesindeki güçlüklere karşın, iş kaybı durumunda borç ödemesini üstlenir. Ancak bu sigorta türünün belli bir kapsam ve limiti vardır. Sigortanın kapsamı, iş kaybının sebebine ve işsizlik süresine bağlı olarak değişebilir. Limitler ise sigorta şirketine göre değişir ve prim miktarına göre belirlenir. Sigorta şirketi, kapsamı ve limitleri belirlerken kişinin gelir durumunu da dikkate alabilir. Sigortayı alacak kişi, kapsam ve limitleri iyice incelemeli ve kendi ihtiyacına uygun olanı seçmelidir.

Prim Miktarları ve Ödeme Seçenekleri

İşsizlik sigortasının prim miktarları, sigorta poliçesine ve kişisel tercihlere göre değişebilir. İşsizlik sigortası primi, konut kredisi tutarına ve vade süresine bağlı olabilir. Ödeme seçenekleri, müşterinin bütçesine ve tercihlerine göre esneklik sağlar. Doğru primi seçmek için sigorta şirketleriyle iletişime geçmek önemlidir. Bazı şirketlerin düzenlediği kampanyalar veya peşin ödeme indirimleri de bulunabilir.

Yorum yapın