Haciz Nedir?

Haciz, borçlunun sahip olduğu mal varlığının idari ya da hukuki bir yolla, alacaklı tarafından ele geçirilmesidir. Alacaklı kişi, borçlu tarafından ödenmeyen bir borcu olduğunda haciz işlemine başvurur. Haciz işlemi, borçlunun mal varlığının değerlendirilerek, borcun tahsil edilmesi için uygulanır. Haciz işlemi, alacaklıların hukuki bir hakkıdır ve borçluların finansal hatalarından kaynaklanan sonuçlarından biridir.

Haciz işleminin temel nedeni, borcu olan kişilerin borçlarını ödememeleridir. Borçlu kişi, alacaklıya borcunu ödemezse, alacaklı bu borcu tahsil etmek için hukuki yollara başvurur ve bu yollardan biri de haciz işlemidir. Borçlu kişiye ait olan, taşınır ya da taşınmaz bir malın ya da hakların satılması ya da el konulması yoluyla borç tahsil edilmeye çalışılır. Haciz işlemi borçlunun borcunu yerine getirmesi veya borcu ödeme planı hazırlaması ile sonlandırılabilir.

 • Borçların ödenmemesi
 • Alacaklının haklarını koruma amacı
 • Borçlu kişinin mal varlığının tespiti ve değerlendirilmesi amacı

Haciz işlemi, alacaklı kişinin alacağının tahsil edilmesi için başvurduğu bir yöntemdir. Şirketler için de bu işlem gerçekleştirilebilir. Şirketin borçlarının tahsili amacıyla alacaklılar, şirket mal varlığı üzerinde de haciz işlemi yapabilirler.

Haciz Türleri

Haciz işlemleri, genellikle maddi ve gayrimaddi olarak ikiye ayrılır. Maddi haciz, borçlu kişinin üstündeki taşınır veya taşınmaz bir malınancak gayrimaddi haciz ise borçlunun mevcut banka hesapları ile sermaye piyasası araçları ilealacaklarının haczi durumlarını kapsar. Haciz işlemleri, borçlu kişinin borcunu ödemesi durumunda sonlandırılabilir.

Haciz Süreci

Haciz işlemi, alacaklıların borçluların borcunu tahsil etmek için başvurduğu bir yasal işlemdir. Haciz işlemi, borçlunun üstündeki maddi veya gayrimaddi varlıklara el konulması anlamına gelir. Haciz işleminin başlaması için alacaklının bir haciz talebi yapması gerekmektedir. Talep sonrası mahkeme kararıyla haciz işlemi başlar ve borçlu varlıklarını kaybeder. Haciz işlemi sonrası borçluların ödeme planı hazırlaması gerekmektedir. Borçların ödenmesi sonrası haciz kaldırma işlemi yapılabilir.

Haciz Talebi

Haciz talebi borçlu olan kişiye ait ödemelerin yapılmaması durumunda alacaklı tarafından yapılır. Alacaklı kurum ya da kişi tarafından resmi olarak haciz talebinin yapılabilmesi için borçlu kişinin tutanağa imza atmaması, maaşını bankaya yatırmaması ya da borcunu ödemez durumda olması gerekir. Talep belgesi düzenlenirken borçlu kişinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası veya vergi numarası gibi bilgilerinin yanı sıra borcu ödeme tarihleri ve tutarı gibi detaylar da yer alır. Haciz talebinin en sık yapıldığı durumlar maaş, emeklilik, kira, satış geliri, araç haczi ve banka hesabı haczi gibi konulardır.

Haciz Sorgulama

Haciz sorgulama, bir kişinin borcu nedeniyle üzerine konulan hacizleri öğrenmek için yapılan işlemdir. Haciz sorgulama işlemi için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. İlk olarak, borçlu kişi ilgili kurumlara başvurarak üzerinde haciz olup olmadığını öğrenebilir.

E-devlet üzerinden de haciz sorgulama işlemi yapılabilir. Bunun için öncelikle e-devlet sistemine girilir ve arama kutusuna “haciz sorgulama” yazılır. Ardından açılan sayfada istenilen bilgiler doldurularak sorgulama yapılabilir.

Ayrıca, bankalar üzerinden de haciz sorgulama işlemi yapılabilmektedir. Borçlu kişi bankasına başvurarak üzerine konulan hacizleri sorgulayabilir.

Haciz sorgulama işlemi yaparken dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta ise, sorgulama yapılacak kişinin kendisi olması gerektiğidir. Başka bir kişinin üzerindeki hacizleri sorgulamak yasal olarak mümkün değildir.

Sonuç olarak, haciz sorgulama işlemi borçlu kişilerin maddi durumlarını kontrol etmek için oldukça önemlidir. İlgili kurumlara, e-devlet sistemine ve bankalara başvurarak kolayca gerçekleştirilebilir. Ancak, sorgulama işlemi yaparken kişinin kendi üzerindeki hacizleri sorgulaması gerektiği unutulmamalıdır.

Haciz Sorgulama Kurumları

Haciz sorgulama işlemleri için çeşitli kurumlar bulunmaktadır. Bunlar;

 • Türkiye Bankalar Birliği (TBB)
 • Türkiye Varlık Fonu
 • Tapu ve Kadastro Müdürlüğü
 • Sosyal Güvenlik Kurumu
 • Vergi Dairesi

Her kurumun kendi yöntemleri ve belge talepleri bulunmaktadır, bu nedenle sorgulama yapmadan önce ilgili kurumun web sitelerinden bilgi almak faydalı olacaktır.

Haciz Sorgulama Belgeleri

Haciz sorgulama işlemi yapmak isteyen kişilerin öncelikle belirli belgeleri temin etmeleri gerekmektedir. Haciz sorgulama belgeleri şunlardır:

 • Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet gibi kişisel kimlik belgesi
 • Adres teyit edici belge (ikametgah belgesi vb.)
 • TC Kimlik Numarası

Bu belgeleri sağlayan kişiler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) internet sitesi üzerinden haciz sorgulama işlemi yapabilirler. Haciz sorgulama işlemi, kişinin borçlu olduğu bankanın veya diğer alacaklı kurumların belirlediği tarih aralıkları içinde yapılmalıdır.

Haciz İtirazı

Haciz işlemine itiraz etmek için öncelikle borçlu kişi ya da şirketin avukatı tarafından işlem yapılmışsa mahkeme kararına itiraz edilebilir. İşlem doğrudan icra müdürlüğü tarafından yapılmışsa itiraz şikayet yoluyla yapılır. Bu süreçte gerekli belgelerin eksiksiz hazırlanması ve zamana karşı dikkatli olunması gerekmektedir. İşleme itiraz edilmesi durumunda, mahkeme kararı ya da şikayet sonucunun olumlu olması durumunda haciz işlemi iptal edilebilir.

Haciz Sonrası

Haciz işlemi sonrasında borçlar ödenmezse, alacaklı haciz yoluyla borcunu alabilir. Borçlar ödendikten sonra ise haciz işlemi kaldırılır. Haciz işleminin kaldırılabilmesi için borçlu tarafından ya da alacaklının talebi ile icra müdürlüğüne başvuru yapılabilir.

Haciz kaldırma işlemi için gerekli olan belgeler ve süreçler değişebilir. Örneğin, taşınmaz üzerinde haciz işlemi yapılmışsa, tapu müdürlüğünden tapu senedi ile haciz kaldırma işlemi yapılması gerekmektedir.

Borçlu tarafından yapılan haciz ödemesi ile birlikte, haciz işlemi kendiliğinden kalkmaz. Haciz kaldırma işlemi için ilgili icra müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.

Haciz Kaldırma

Haciz işlemi sonlandıktan sonra borcun tamamı ödendi ya da borçluyla alacaklı arasında anlaşma sağlandıysa, haciz kaldırma işlemi başlatılabilir. Haciz işleminin kaldırılması için gerekli işlemler şu şekildedir:

 • Alacaklı kurum veya kişiye talep başvurusu yapılmalıdır.
 • Haciz işlemi sonlandığına dair belge alınmalıdır.
 • Alacaklı kurum veya kişi, talep üzerine haciz kaldırma işlemini başlatacaktır.

Bazı durumlarda, borçlu kişinin ödeme gücü yetersiz olabilir. Bu durumda, borçlunun mal varlığı üzerinde haciz işlemi kaldırılsa bile, borç ödenemez durumda kalabilir. Bu nedenle, borç ödeme planı oluşturulması ve ödeme gücüne göre ödeme taksitlerinin belirlenmesi önemlidir. Alacaklı kurum veya kişiyle yapılan anlaşma sonrası, ödeme taksitleri düzenli olarak ödenmeli ve borç tamamen ödendiğinde haciz kaldırma işlemi tamamlanabilir.

Haciz Mağduriyetleri

Haciz işlemi, borçlu kişilerin çoğu için oldukça stresli bir süreçtir. Haciz sonrası, borçlunun hayatında bir dizi olumsuz durum ortaya çıkabilir. Örneğin, borçlunun maaşının bir bölümü kesilebilir, daha önce sahip oldukları malvarlıkları ellerinden alınabilir veya kredi notları düşebilir. Bu tür sorunların önüne geçmek için, borçlular kendilerini mümkün olan en kısa sürede haciz durumundan kurtarmalıdırlar.

Haciz mağduriyetleri ile karşılaşan borçluların, öncelikle durumlarını öğrenmeleri ve ne tür bir haciz işlemi olduğunu anlamaları önemlidir. Ardından, bir avukata danışarak, kendilerini koruyacak yasal yolları aramaları önerilir. Borçluların, borçlarını ödeme seçeneklerini değerlendirmeleri, borcu bitirme planı hazırlamaları veya anlaşarak borçlarını ödemeye çalışmaları da bir seçenektir.

 • Borçların yeniden yapılandırılması
 • Ödeme planlarının oluşturulması
 • Yapılandırma anlaşmalarının yenilenmesi
 • Kredi notunu iyileştirmek için adımlar atmak

Her durumda, haciz işlemi sonrası mağduriyetleri önlemek için öncelikle borçlu kişinin, borçlarını en kısa sürede ödemeye çalışması önerilir. İşlem süresince, borçluların, finansal durumlarını sürekli olarak takip etmeleri ve empatik davranışlarıyla işlem sürecindeki taraflar ile etkili bir iletişim kurmaları da önemlidir.

Yorum yapın