Gider Pusulası Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Gider pusulası, bir işletmenin belirli bir dönemdeki giderlerinin kaydedildiği bir hesap takip formudur. Bu form, işletmenin harcama kalemlerini ayrıntılı bir şekilde kaydederek mali kontrol sağlar. Giderler, malzeme, işçilik, bakım-onarım giderleri gibi kalemlerde toplanır ve işletmenin kararlarını etkilemede kullanılır. Gider pusulası, işletmelerin bütçelerini doğru bir şekilde oluşturmasına yardımcı olur. Ayrıca, işletmenin kâr-zarar durumunu da belirler.

Gider Pusulası Tanımı

Gider pusulası, bir işletmenin belirli dönemlerdeki masraflarını hesapladığı ve raporladığı bir maliyet yönetim aracıdır. Bu pusula, bir işletmenin faaliyetlerinin ne kadar tuttuğunu, nereye para harcandığını ve hangi noktalarda tasarruf edilebileceğini göstermek için kullanılır. Gider pusulası aynı zamanda, yapılan yatırımların ne kadar geri dönüş sağladığını da ölçebilir. Bu araç, işletme sahiplerinin maliyet izleme sistemlerini yönetmelerine yardımcı olur ve karar alma süreçlerinde yol gösterici bir araç olarak kullanılabilir.

Gider Pusulası Hesaplama Yöntemleri

Gider pusulası hesaplama yöntemleri işletmeler arasında farklılık gösterir. Bazı işletmeler malzeme giderleri, işçilik giderleri ve bakım-onarım giderleri gibi gider kalemlerini ayrı ayrı hesaplar. Diğer işletmeler ise bu kalemleri birleştirerek tek bir gider kalemi altında hesaplar. Gider pusulası oluştururken belirli bir döneme ait tüm giderlerin kaydedilmesi gerekmektedir. Bu dönem genellikle bir aydır ve tüm giderlerin belirli bir dönem için toplu olarak hesaplaması yapılır.

Gider pusulası oluşturulurken yukarıda bahsedilen gider kalemleri dışında vergi, sosyal güvenlik primleri, kira ve faiz giderleri gibi kalemler de hesaplanabilir. Bu giderler de işletmenin genel giderlerini oluşturur. Gider pusulası işletme sahiplerinin işletmelerinde harcamalarının detaylarını görebilmelerine olanak sağlar ve maliyetleri kontrol edebilirler.

 • Malzeme Giderleri: Malzeme giderleri, işletmede kullanılan tüm malzemelerin maliyetlerini içerir. Bu kalemden örnek olarak, işletmede kullanılan hammadde, ambalaj malzemeleri, büro malzemeleri ve yakıt giderleri sayılabilir.
 • İşçilik Giderleri: İşçilik giderleri, işletmede çalışan personelin maaşlarını ve ücretlerini içerir. Bu kalemden örnek olarak, personel maaşları, sigorta primleri, ödenen ikramiyeler ve ödenen fazla mesai ücretleri sayılabilir.
 • Bakım-Onarım Giderleri: Bakım-onarım giderleri, işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gereken bakım ve tamirat işlemlerinin maliyetlerini içerir. Bu kalemden örnek olarak, makinelerin arıza durumunda yapılan tamiratları, elektrik ve su giderleri, bina bakım ve onarım giderleri sayılabilir.
Gider Kalemi Aylık Toplam Gideri
Malzeme Giderleri 10.000 TL
İşçilik Giderleri 15.000 TL
Bakım-Onarım Giderleri 5.000 TL
Vergi Ve Diğer Giderler 7.000 TL

Malzeme Giderleri

Malzeme giderleri, işletmelerde üretim yapılırken kullanılan hammaddelerin maliyetlerini temsil eder. Gider pusulasında malzeme giderleri doğru bir şekilde hesaplanmalıdır. Hesaplama için ilk olarak ihtiyaç duyulan malzemelerin tespit edilmesi gerekir. Malzemelerin maliyeti ise tedarik yolları, satın alma gücü, teslimat süresi, kalitesi ve miktarına göre değişir.

 • Malzemelerin satın alma fiyatları
 • Muhasebe kayıtlarındaki malzeme harcamaları
 • Tedarikçilere yapılan malzeme ödemeleri
 • Miktar, kalite ve teslimat süresi faktörleri incelenerek hesaplanan malzeme giderleri

Bu hesaplamalar doğru yapılmadığı takdirde işletmenin doğru maliyet bilgisi edinmesi mümkün olmaz ve karlılığı da etkileyebilir. Malzeme giderleri, işletme için çok büyük bir önem taşır ve bu nedenle doğru bir şekilde hesaplanması gerekmektedir.

Ham Madde Maliyetleri

Gider pusulası, işletmelerin giderlerini kontrol etmeye yarayan bir araçtır. Ham madde maliyetleri de gider pusulasının dikkate aldığı önemli bir kalemdir. Gider pusulasında ham madde maliyetleri hesaplanırken, satın alınan ham madde miktarı, satın alma fiyatı ve kullanılan miktar dikkate alınır.

Bunun yanı sıra, işletme içindeki depolama ve taşıma giderleri de ham madde maliyetlerine dahil edilebilir. Bu maliyetlerin takibi, işletmelerin ham madde stoklarını doğru bir şekilde yönetmesine yardımcı olacaktır.

Ayrıca, ham maddelerin kullanım alanlarına göre maliyet hesaplamaları da değişiklik gösterir. Örneğin, aynı ham madde bir ürünün üretiminde daha verimli kullanılırken, başka bir ürünün üretiminde daha fazla kullanılabilir. Bu nedenle, ham madde maliyetlerinin doğru hesaplanması işletmelerin verimliliklerini artırabilir.

Bakım-Onarım Giderleri

Bakım-onarım giderleri, işletmenin makine ve ekipmanlarının düzenli bakımının ve onarımının maliyetlerini içerir. Bu giderler, gider pusulasına genellikle ayrı bir hesapta kaydedilir ve diğer gider kalemlerinden ayrı olarak izlenir. Bakım ve onarım işlemleri, makinenin ömrünü uzatarak maliyetleri azaltabileceğinden, gider pusulasında doğru kayıt altına alınması son derece önemlidir.

İşçilik Giderleri

İşçilik giderleri, gider pusulasında ayrı bir kalem olarak yer alır ve işletmenin toplam giderlerine dahil edilir. İşçilik giderleri; ücret, sigorta, vergi, prim gibi kalemlerden oluşur. İşçilik giderleri, her işletmede farklı gider pusulası hesaplama yöntemleriyle takip edilir.

İşletmelerin, işçilik giderlerini doğru bir şekilde hesaplayarak, gelecekteki maliyetlerini etkin bir şekilde yönetmesi mümkündür. İşçilik giderlerinin takibi için ayrı bir hesap açılabilir ve bu hesaba her ay işçilik giderleri eklenerek, sürekli olarak güncellenir.

 • Ücret: İşçilik giderlerinin en büyük kalemini oluşturur. İşçilerin çalıştıkları gün sayısı, saatleri ve aldıkları ücretler belirlenerek hesaplanır.
 • Sigorta: İşçilerin hastalık, kaza ve işsizlik durumlarında alacakları sigorta primleri işletme tarafından ödenir. Bu sigorta giderleri de işçilik giderleri içinde yer alır.
 • Vergi: İşçilik giderleri üzerinden işletmenin ödeyeceği vergiler de hesaplanarak, gider pusulasına eklenir.
 • Primler: Performansa bağlı olarak işçilere ödenecek primler, işçilik giderleri arasında yer alır ve hesaplamaya dahil edilir.

Gider Pusulasının Avantajları

Gider pusulası, işletmeler için oldukça faydalı bir araçtır. İşletme sahipleri, gider pusulası sayesinde maliyetlerini daha iyi kontrol edebilirler. Bu şekilde bütçelerini daha verimli yönetebilirler. Ayrıca, gider pusulası işletme kararlarında da yol göstericidir. İşletme sahipleri, gider pusulası sayesinde daha doğru kararlar alabilirler. Gider pusulası kullanımı, işletmeler için oldukça önemlidir.

 • Maliyet Kontrolü: Gider pusulası sayesinde işletme sahipleri, maliyetlerini daha iyi kontrol edebilirler. Bu sayede daha etkili bütçe planlamaları yapabilirler.
 • Karar Almada Yönlendiricilik: Gider pusulası, işletme kararlarına yardımcı olur. İşletme sahipleri, gider pusulasında yer alan verileri kullanarak daha doğru kararlar alabilirler.

Maliyet Kontrolünün Sağlanması

Gider pusulası işletmelerde maliyet kontrolünü sağlayarak, yapılan harcamaların ne kadarının nereye gittiğini gösterir. Bu sayede işletmeler, maliyetlerini kontrol altında tutarak, gereksiz harcamalardan kaçınabilir ve tasarruf edebilir. Gider pusulası sayesinde işletme yöneticileri, maliyetleri daha iyi analiz ederek, karlılık oranlarını artırabilir. Aynı zamanda gider pusulası, işletmelerin mali yapılarını analiz etmesine yardımcı olarak, gelecekteki planlamalarına önemli katkıda bulunur.

Karar Almada Yönlendiricilik

Gider pusulası, işletme maliyetleri hakkında detaylı bilgi sağlar ve karar vermeyi kolaylaştırır. Örneğin, işletmenin belirli bir ürünün maliyetini düşürmek istediğini varsayalım. Gider pusulası, malzeme, işçilik ve makine giderlerini analiz ederek, maliyeti düşürmek için yapılacak değişiklikleri belirlemeye yardımcı olur.

Ayrıca, gider pusulasında kaydedilen veriler, işletmenin finansal hedeflerine ve planlarına da yol gösterir. Örneğin, gelecek dönemlerde yapılacak yatırımlar için gereksinim duyulan mali kaynaklar hakkında daha doğru tahminler yapılabilmesine olanak sağlar ve işletmenin büyümesine katkıda bulunur.

Gider Pusulası Örnekleri

Gider pusulası, işletmeler için önemli bir maliyet yönetim aracıdır. Gider pusulası örnekleri, işletmelerin bu aracı nasıl kullanacakları konusunda fikir sahibi olmalarını sağlar. Örnek gider pusulaları, işletmenin ihtiyaçlarına göre farklılık gösterir. Örneğin, bir inşaat firmasının gider pusulası ile bir restoranın gider pusulası farklı olacaktır.

Gider pusulası doldurulurken, gider kalemleri belirlenmeli, her kaleme ait harcamalar net şekilde belirtilmelidir. Kalem adları, miktarları, birim fiyatları ve toplam tutarları tek tek yazılır. Ayrıca, vergi tutarları ve diğer ek masraflar da hesaplanarak gider pusulasına eklenir.

Gider pusulası örnekleri incelenerek, işletme sahipleri hangi gider kalemlerinin önemli olduğunu ve bu kalemlerin nasıl hesaplandığını öğrenebilirler. Ayrıca, örnek gider pusulaları işletmeler için bir şablon görevi de görebilir.

Bir gider pusulasının doğru ve düzenli olarak tutulması, işletmelerin maliyet kontrollerini sağlamalarına yardımcı olur. Doğru hesaplanan giderler, işletmenin karar süreçlerinde de önemli rol oynar. Bu nedenle, işletme sahipleri ve yöneticileri gider pusulası örneklerini inceleyerek, bu aracı doğru ve etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmelidirler.

Yorum yapın