Genç Girişimci Desteği Nedir?

Genç girişimci desteği, gençlerin iş kurma sürecinde karşılaştığı zorlukları aşmaları için sunulan desteklerdir. Hükümet, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları tarafından sağlanan destekler ile genç girişimcilere yol gösterilmekte ve mücadeleleri kolaylaştırılmaktadır. Bu makalede, genç girişimcilere sunulan farklı desteklere ve bu desteklerin nasıl alınabileceğine yer verilecektir.

Türkiye’de Genç Girişimcilerin Durumu

Türkiye’de genç girişimcilerin karşılaştığı zorluklar oldukça fazladır. Bunlar arasında finansman bulamama, yeterli network’e sahip olmama ve bürokratik işlemlerle uğraşma gibi konular yer almaktadır. Genç girişimcilerin finansman konusunda yaşadıkları sıkıntılar, girişimlerinin başlangıç aşamasında olmaları nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Özellikle, kredi kullandırmak isteyen bankaların, yeni işletmelerin riskli oldukları gerekçesiyle kredi vermekte çekimser davranması genç girişimcileri olumsuz etkilemektedir. Ayrıca, genç girişimcilerin çoğu yeterli network’e sahip değillerdir. Bu nedenle işletmelerinin büyüme aşamasında, yeterli ortaklık fırsatlarına erişmek konusunda zorluk yaşamaktadırlar. Son olarak, genç girişimciler bürokratik işlemlerle uğraşmak zorunda kalırlar. Vergi, izin ve ruhsat gibi işlemleri gerçekleştirmek için zaman ve emek harcamak gerekmektedir.

  • Bu zorlukların aşılması için devletin, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının destekleri önemlidir.
  • KOSGEB ve İŞKUR gibi devlet kurumları, genç girişimcilere finansman, işe yerleştirme, eğitim ve danışmanlık gibi destekler sunmaktadır.
  • Özel sektör kuruluşları ise mentorlük, yatırım ve global network gibi destekler sağlamaktadır.
  • Sivil toplum kuruluşları ise genç girişimciler için mentorluk, eğitim ve örnek projeler sunmaktadır.

Genç girişimcilerin, bu desteklerden faydalanması için destekleri takip etmeleri, başvuru yapmaları ve deneyimli kişilerle ilişki kurmaları önemlidir. Ayrıca, şirketlerini kurarken başlangıçta finansal planlama yapmaları ve etraflıca araştırmalar yapmaları da zorlukları aşmalarına yardımcı olabilir.

Genç Girişimciler İçin Sunulan Destekler

Genç girişimciler, iş dünyasına atılma konusunda cesaret ve motivasyon ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle hükümet, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları genç girişimcilere destek olmak için birçok program ve proje sunarlar. Bu destekler sayesinde girişimciler daha başarılı ve sürdürülebilir işler kurabilirler.

Türkiye’de genç girişimcilere hükümet tarafından pek çok destek programı sunulur. KOSGEB ve İŞKUR başta olmak üzere devlet kurumları genç girişimcilere hibe, kredi, işletme desteği gibi programlar sunarlar. Bu destekler başvuruya açıktır ve genç girişimcilerin belirli kriterleri sağlamaları halinde elde edilebilirler.

Özel sektör kuruluşları genç girişimcilere başarılı işletme sahipleri tarafından verilen mentörlük, yatırım, eğitim gibi birçok destek programı sunarlar. Genç girişimciler bu programlara başvurarak işletme sahiplerinin deneyim ve bilgi birikimleri sayesinde daha başarılı işler kurabilirler.

Sivil toplum kuruluşları da genç girişimcilere destek programları sunarlar. Bu destekler arasında eğitim, mentörlük, işbirliği ve örnek girişimcilik projeleri yer alır. Bu programlar sayesinde genç girişimciler işletmelerinin başarısı için önemli bilgi ve kaynaklara ulaşabilirler.

Hükümet Destekleri

KOSGEB ve İŞKUR, genç girişimciler için hükümet tarafından sunulan destekler arasında yer almaktadır. KOSGEB, genç girişimcilere hibe, kredi, eğitim gibi destekler sağlarken İŞKUR da işe yerleştirme, eğitim gibi imkanlar sunmaktadır. Bu destekler genç girişimcilerin iş hayatına atılmalarında büyük fayda sağlamaktadır. Başvuruların değerlendirilmesi sürecinde belirli kriterler göz önünde bulundurulmaktadır.

KOSGEB Destekleri

KOSGEB, genç girişimcilere finansal destek sağlamak için pek çok program sunmaktadır. Bu programlar arasında KOSGEB Girişimcilik Destek Programı, Genç Girişimcilere Faizsiz Kredi Programı ve Hızlı Destek Programı bulunmaktadır. Girişimcilik Destek Programı kapsamında girişimciler, iş planı hazırlama, iş kurma eğitimi alma, danışmanlık ve hibe desteği alabilirler. Faizsiz Kredi Programı ise girişimcilerin işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak için sunulur. Hızlı Destek Programı ise acil finansal ihtiyaçları olan girişimciler için tasarlanmıştır.

İŞKUR Destekleri

İŞKUR, genç girişimcilerin işe yerleştirme, mesleki eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile destekler sunmaktadır. İşverenlerin de desteğiyle, genç girişimciler İŞKUR’un kariyer merkezlerinde iş fırsatlarına ve eğitimlere erişebilirler. Ayrıca, İŞKUR’un girişimcilik eğitimleri, iş kurma hizmetleri ve finansman desteği ile genç girişimciler cesaretlendirilir ve işlerini büyütme fırsatı yakalarlar.

Özel Sektör Destekleri

Genç girişimcilerin destek alabilecekleri bir diğer kaynak özel sektör kuruluşlarıdır. Bu kuruluşlar, genç girişimciler için mentörlük, yatırım ve eğitim gibi birçok destek sunarak başarıya ulaşmalarını kolaylaştırırlar. Özellikle girişim sermayesi fonları, genç girişimcilere yatırım yaparak onların fikirlerini hayata geçirmelerine yardımcı olur.

Bazı şirketler ise genç girişimcileri desteklemek için kuluçka merkezleri açarak, onlara ofis alanı, danışmanlık, pazarlama ve finansal desteği sağlarlar. Bu sayede genç girişimciler, işlerini daha etkili bir şekilde yürütebilir ve başarıya ulaşabilir.

Bunun yanı sıra, bazı özel sektör kuruluşları tarafından düzenlenen yarışmalar ile de genç girişimcilere destek sağlanır. Bu yarışmalar, genç girişimcilerin iş fikirlerini geliştirmelerine ve tanıtmalarına yardımcı olurken, aynı zamanda kazanacakları ödüllerle de işlerini büyütmelerine imkan verir.

Sivil Toplum Kuruluşları Destekleri

Sivil toplum kuruluşları, genç girişimcilerin desteklenmesine yönelik birçok proje ve program yürütmektedir. Bu destekler arasında eğitimler, mentorluklar, ağ oluşturma etkinlikleri ve yatırım olanakları yer almaktadır.

Örneğin, Türkiye Girişimcilik Vakfı (TEGV) genç girişimcilere yönelik eğitim programları düzenlemekte ve mentorluk hizmeti sunmaktadır. Ayrıca, Ashoka Türkiye gibi kurumlar, sosyal girişimcilik alanında faaliyet gösteren genç girişimcilere destek olmaktadır.

Sivil toplum kuruluşları aynı zamanda genç girişimcilerin başarılı olmuş örnek projelerini de paylaşarak, diğer genç girişimcilere ilham kaynağı oluşturmaktadır. Örneğin, “Yenilikçi ve Sürdürülebilir Tarım İçin Genç Çiftçiler” projesi ile, Tarım ve Orman Bakanlığı, genç çiftçilere sağlanacak teknik destek ve finansman ile gençlerin tarım sektöründeki yerlerini güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Genç Girişimci Desteği Nasıl Alınır?

Genç girişimcilerin desteklerden faydalanabilmeleri için öncelikle desteklerin neler olduğunu öğrenmeleri gerekir. Bu amaçla, KOSGEB, İŞKUR gibi devlet kurumlarının yanı sıra özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının internet siteleri ziyaret edilebilir. Başvuru süreci ve şartları hakkında detaylı bilgi edinmek için bu kurumlarla iletişime geçmek gerekebilir.

Desteklerin belirlenen şartları karşılayan genç girişimciler tarafından başvuru yapılması gerekmektedir. Başvurular, KOSGEB gibi destek veren kurumların internet siteleri üzerinden veya fiziki başvuru merkezlerinden online veya elle yazılmış olarak yapılabilmektedir.

Başvuru sürecinde, girişimcinin iş planı, mali tablolar, projenin faydası ve inovatifliği gibi konular değerlendirilmektedir. Başvuruların değerlendirme ve sonuçlandırma süreci, kurumdan kuruma değişebilir.

Genç girişimcilerin desteklerden faydalanmaları için yapmaları gerekenler şunlardır: Desteklerin neler olduğunu araştırmak, belirlenen şartları karşılamak, doğru ve eksiksiz başvuru yapmak, başvurunun sonuçlandırılmasını takip etmek, destek aldıktan sonra projesini geliştirmek ve sürdürülebilir hale getirmek.

Destekler Hakkında Bilgi Edinme

Genç girişimcilerin destekler hakkında bilgi edinmek için başvurabilecekleri en temel kaynak KOSGEB’in internet sitesidir. Sitede verilen hibe, kredi gibi desteklerin detaylı bilgileri bulunmaktadır. Ayrıca, kuluçka merkezleri, işletme geliştirme merkezleri ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu gibi kuruluşların internet sitelerinden de destekler hakkında bilgi edinilebilir. Pek çok sivil toplum kuruluşu da genç girişimcilere yönelik faaliyetler yürütmekte ve internet sitelerinde bu faaliyetler hakkında bilgi paylaşmaktadır.

Başvuru Süreci

Genç girişimciler desteklerden faydalanmak için öncelikle destek veren kuruluşların web siteleri ya da çağrı merkezleri üzerinden bilgi edinmelidirler. Başvuru yapabilmek için genellikle gerekli evraklar, başvuru formu gibi belgeler istenmektedir. Başvurular genellikle elektronik ortamda yapılır ve başvuru tarihleri belirlenmiştir. Değerlendirme sürecinde ise proje fikri, uygulanabilirlik, finansal veriler gibi unsurlar göz önünde bulundurulur.

Sonuç

Genç girişimcilerin desteklenmesi, ülke ekonomisinin geliştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu destekler sayesinde, gençlerin iş kurmaları ve işletme sahibi olmaları teşvik edilmektedir. Hükümet, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları tarafından sunulan destekler sayesinde, genç girişimcilerin iş hayatında başarılı olmaları amaçlanmaktadır. Bu desteklerde yer alan eğitimler, finansal destekler ve mentorluk hizmetleri sayesinde, gençlerin işletmeleri daha sağlam temeller üzerine oturtmaları ve daha rekabetçi hale gelmeleri sağlanmaktadır. Genç girişimci desteklerinin faydaları ise, sadece genç girişimciler açısından değil, ülke ekonomisi açısından da büyük önem taşımaktadır. Genç girişimciler, ülkenin işletme hayatındaki yenilikçi gücü olarak önemli bir rol oynamaktadırlar. Bu nedenle, genç girişimci desteklerinin sağlanması, ülke ekonomisinin geleceği açısından da büyük önem taşımaktadır.

Yorum yapın