Borsada Temel ve Teknik Analiz Yöntemleri

Borsada yatırım yapmak isteyenler, hisse senetlerinin fiyatlarına yön veren faktörleri iyi analiz etmelidir. Bu amaçla kullanılan temel ve teknik analiz yöntemleri, yatırımcıların daha bilinçli bir şekilde hareket etmelerini sağlar. Temel analiz yöntemi, bir şirketin gelir-gider tablosu, bilançosu, nakit akışı gibi finansal verilerini inceleyerek hisse senedi fiyatlarının gelecekteki hareketlerini belirlemek için kullanılır. Teknik analiz ise, geçmiş verileri, fiyat hareketlerini ve hacim bilgilerini inceleyerek hisse senedi fiyatlarının gelecekteki hareketlerini tahmin etmek için kullanılır.

Borsada yatırım yaparken temel ve teknik analiz yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak, yatırımcıların riske karşı daha güvenli bir şekilde hareket etmelerini sağlar. Bu yöntemleri doğru bir şekilde uygulayan yatırımcılar, piyasadan daha fazla kazanç sağlayabilirler.

Temel Analiz

Temel analiz, bir şirketin performansını analiz eden bir yöntemdir. Bu yöntemde, şirketin finansal verileri incelenir ve hisse senedi fiyatlarına yön veren faktörler analiz edilir. Şirketin gelir-gider tablosu, bilançosu, nakit akışı ve borç ödemeleri gibi finansal verileri detaylı bir şekilde incelenir.

Temel analizin amacı, şirketin karlılığı, nakit akışı, yatırımları, borçları gibi faktörleri analiz ederek şirketin durumunu belirlemektir. Bu analiz yöntemi, yatırım yapacak kişilere bir şirketin potansiyeli hakkında fikir verir.

 • Temel analizin avantajları:
  • Gelecekteki potansiyel kazançları belirlemeye yardımcı olur.
  • Şirketin finansal verilerinin sağlıklı olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur.
  • Yatırım kararlarının daha bilinçli bir şekilde alınmasına yardımcı olur.
 • Temel analizin dezavantajları:
  • Analiz için gereken finansal verilerin bulunması zordur.
  • Gelecekteki piyasa koşulları hakkında kesin bir tahmin yapamaz.
  • Bir şirketin potansiyelini belirleyebilmek için çeşitli faktörleri analiz etmek gerektiğinden, bu yöntem oldukça zaman ve çaba gerektirir.

Şirket Finansalları Analizi

Şirket Finansalları Analizi, bir şirketin finansal durumu hakkında bilgi edinmek için kullanılan temel analiz yöntemlerinden biridir. Bu analiz yöntemi, şirketin önceki yıl karlılık durumunu, borçlarını ve yatırımlarını değerlendirir. Örneğin, bir şirketin önceki yıl yüksek bir kar elde etmesi, yatırımcılar arasında olumlu bir etki yaratabilir. Ancak, borçlarının fazla olması uzun vadede finansal zorluklar yaratabilir.

Bu analiz yöntemi, hisse senedi fiyatlarındaki hareketleri tahmin etmek için kullanılan temel faktörleri de sağlar. Şirketin nakit akışı, borç-özkaynak oranı, güncel oran ve pazar payı gibi finansal verileri incelenerek şirketin genel bir durumu değerlendirilir. Tablolar veya listelerle verilen finansal veriler, yatırımcıların şirketin finansal durumunu anlamalarına yardımcı olur.

Firma Analizi İçin Bilinmesi Gerekenler

Firma analizi yaparken nelere dikkat edileceği oldukça önemlidir. İlk olarak, şirketin iş modelini anlamak ve sektördeki rekabet durumunu incelemek önemlidir. Şirketin pazar payı ve büyüme potansiyeli de dikkate alınmalıdır.

Bunun yanı sıra, şirketin finansal verileri de ciddi şekilde incelenmelidir. Gelir-gider tablosu, bilanço ve nakit akış tablosu gibi finansal raporlar incelenerek şirketin karlılığı, nakit akışı ve mali yapısı hakkında bilgi edinilebilir. Ayrıca, borçlar ve yatırımların yönetimi de önemli bir faktördür.

 • Şirketin iş modeli ve rekabet durumu
 • Pazar payı ve büyüme potansiyeli
 • Finansal veriler: Gelir-gider tablosu, bilanço, nakit akış tablosu
 • Borçlar ve yatırımların yönetimi

Bu faktörlerin yanı sıra, şirketin yönetim kadrosu ve yönetim kalitesi de incelenmelidir. Yöneticilerin deneyimi, şirkette ne kadar süredir çalıştığı gibi faktörler de şirketin başarısını etkileyen önemli unsurlardan biridir.

Oran Analizleri

Oran analizleri, yatırımcıların bir şirketin finansal durumunu anlamak için sıklıkla kullandığı bir yöntemdir. Bu analizler, birçok farklı veriye dayanarak şirketin finansal durumunu ölçmeye olanak tanır.

Bu oranlar arasında en yaygın olanları; karlılık oranları, finansal yapısı oranları ve faaliyet oranlarıdır. Karlılık oranları, bir şirketin karlılığını ölçmek için kullanılır. Finansal yapısı oranları, bir şirketin borçlarına ilişkin verileri analiz etmeye yarar. Faaliyet oranları ise, bir şirketin faaliyetlerinden elde ettiği geliri ve varlıklarını ölçmeye olanak sağlar.

Oran Analizi Türleri Açıklama
Karlılık Oranları Öz sermaye karlılığı, brüt karlılık marjı, net kar marjı vb.
Finansal Yapı Oranları Borç toplamı / özkaynak toplamı, cari oran, likidite oranları vb.
Faaliyet Oranları Stok devir hızı, alacak devir hızı, toplam varlık devir hızı vb.

Oran analizleri sayesinde, bir şirketin finansal durumunu daha iyi anlamak ve yatırım kararlarında etkili bir şekilde kullanmak mümkündür. Ancak, oran analizlerinin tek başına yeterli olmadığını unutmamak gerekir. Diğer temel ve teknik analiz yöntemleriyle birlikte kullanılarak, daha doğru sonuçlar elde edilebilir.

Ekonomik Analiz

Ekonomik analiz yöntemi, şirket hisselerinin fiyatlarına olumsuz veya olumlu bir şekilde etki edebilecek ekonomik verilerin incelenmesiyle gerçekleştirilir. Bu veriler arasında enflasyon oranları, faiz oranları, işsizlik oranları, üretim endeksi, büyüme rakamları vb. yer alır. Örneğin, enflasyondaki artış hisse senedi fiyatlarını düşürebilirken, büyümenin artması hisse senedi fiyatlarını yükseltebilir.

 • Ekonomik analiz yöntemi, temel analiz yöntemi gibi makro düzeyde etkileri incelemektedir.
 • Ekonomik verilerin incelenmesiyle gelecekteki fiyat değişimleri tahmin edilebilir.
 • Ekonomik analiz yöntemi, yatırımcılara şirket hisselerinin performansını anlamalarına yardımcı olabilir.

Bu nedenle, ekonomik analiz yöntemi bir yatırımcı için önemli bir araçtır ve yatırım kararları verirken dikkate alınması gereken bir faktördür. Ancak, ekonomik verilerin analizi için doğru yöntem, gerçekçi varsayımlar ve doğru yorumlama gerekmektedir.

Teknik Analiz

Teknik analiz, hisse senedi fiyatlarının gelecekteki hareketini belirlemede geçmiş verileri, fiyat hareketlerini ve hacim bilgilerini kullanır. Bu yöntemde, hisse senedi fiyatlarındaki eğilimler, düşüşler, yükselişler ve seviyeler incelenerek gelecekteki fiyat hareketleri tahmin edilir. Grafikler, trend çizgileri ve göstergeler kullanılarak fiyatların yönelimi analiz edilir. Bu yöntem genellikle kısa vadeli olarak kullanılmaktadır ve hareketli ortalamalar, RSI, MACD, Bollinger Bantları ve stokastik gibi göstergeler kullanılır.

Teknik analiz, yatırımcıların hisse senedi fiyatlarına ilişkin daha doğru bir fikir edinmelerini sağlar. Yatırımcılar, hisse senedi piyasasındaki dalgalanmalar hakkında fikir sahibi olabildikleri gibi, fiyatların gelecekteki hareketleri hakkında da tahminler yürütebilirler. Ancak, teknik analiz yöntemi, hisse senedinin gerçek değerini bulmak için yetersiz kalabilir ve sadece fiyat hareketlerine dayanır. Bu nedenle, teknik analiz ile birlikte temel analiz yöntemi de kullanılması, yatırım kararlarının daha doğru bir şekilde verilmesini sağlayacaktır.

Trend Analizi

Trend analizi, bir hissenin fiyat hareketlerindeki genel eğilimleri ve yönleri belirlemek için kullanılan bir analiz yöntemidir. Bu yöntemde geçmiş fiyat hareketleri grafikler halinde incelenir ve hisse senedinin trendi belirlenir. Genel olarak, fiyatların yukarı doğru yükselme eğilimi gösterdiği durumlarda, “yükselen trend” olarak adlandırılırken, fiyatların aşağı doğru düşme eğilimi göstermesi durumunda ise “düşen trend” olarak adlandırılır.

Trend analizi, hisse senetleri için oldukça önemlidir çünkü belirlenen trendler, yatırımcıların fiyat hareketlerini tahmin etmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, trend yönüne göre yatırım stratejileri de oluşturulabilir. Örneğin, yükselen trendde olan bir hisse senedine yatırım yapmak, yatırımcıya büyük kar fırsatları sunabilir. Tabii ki, trend analizi sadece bir analiz yöntemi olup, yatırımlarınız için tek başına yeterli olmayabilir.

Göstergeler

Göstergeler, bir hisse senedinin gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için kullanılan önemli bir analiz yöntemidir. Bu yöntemde, trend yönü, momentum, volatilite ve hacim gibi göstergeler kullanılarak hisse senedi fiyatlarının gelecekteki hareketleri öngörülür.

Trend yönü, bir hisse senedinin ileriye dönük fiyat hareketlerindeki genel yönü belirler. Momentum göstergesi, fiyat hareketleri hızında bir değişiklik olduğunda bunu ölçer. Volatilite, bir hisse senedinin fiyatlarının ne kadar dalgalı olduğunu ve fiyatların ne kadar sert hareket ettiğini belirler. Hacim göstergesi ise, bir hisse senedinin işlem imkanlarının ne kadar iyi olduğunu ve likiditesini belirler.

Hisse senedi piyasalarında yatırım yapmadan önce, göstergeleri dikkate alarak bir hisse senedinin şu anda yükseleceğini veya düşeceğini öngörebilirsiniz. Bu nedenle, göstergeleri doğru bir şekilde yorumlayabilmek, yatırım yapma stratejinizin başarısı için önemlidir.

Temel Analiz ve Teknik Analiz’in Karşılaştırılması

Borsada yatırım yapmadan önce temel ve teknik analiz yöntemlerinin ikisi de önemlidir. Temel analiz, şirketin finansal verilerini inceleyerek yatırım yapılabilecek güçlü şirketleri belirlemeye çalışırken, teknik analiz geçmiş verileri inceleyerek gelecekteki fiyat hareketlerini belirlemeye odaklanır. Temel analiz, halka açık şirketler hakkında çok sayıda verinin ele alındığı bir yöntemdir. Şirketin finansal durumu, piyasa trendleri, işgücü istatistikleri, açıklanan faiz oranları ve küresel ticareti etkileyen diğer faktörler gibi ekonomik verileri kullanır.

Teknik analiz, bir firmanın faaliyet raporlarını değil, hisselerinin fiyatındaki değişimi inceler. Hem üçüncü parti yazılımları hem de insan çalışmaları kullanarak geçmiş fiyat değişimlerini inceler ve gelecekteki fiyat hareketleri hakkında tahminler yapar. Avantajlarından biri, hareketli ortalamalar, yüzdelik r le relative strength gibi teknik göstergeleri kullanarak piyasa trendlerini belirleyebilmesidir. Ancak, teknik analiz fiyat değişikliklerinin nedenlerini incelemediğinden ve genellikle piyasanın birçok değişkenini dikkate almadığından bazı yatırımcılar için yetersiz olabilir.

Hangi Yöntemi Kullanmak Daha İyi?

Temel analizde firmanın genel sağlık durumu incelenirken teknik analizde hisse senedi fiyat hareketleri incelenir. Yatırım yapmadan önce her iki analiz yönteminin de yapılması gerekmektedir. Temel analiz daha çok uzun vadeli bir yatırım düşünen yatırımcılar için uygunken teknik analiz kısa vadeli yatırımcılar için daha uygun olabilir.

Ancak her iki yöntemin de birbirini tamamlayıcı nitelikleri vardır. Dolayısıyla, bir analiz yönteminin diğerinden daha iyi olması değil, yatırımcının yatırım tarzına, hedeflerine, risk toleransına ve piyasayı ne kadar iyi tanıdığına bağlıdır. Yatırımcıların ne zaman alım yapacağına veya satış yapacağına karar vermesi için hem temel hem de teknik analiz yöntemlerini kullanması önerilir.

 • Temel analiz
 • Uzun vadeli yatırımcılar için daha uygun
 • Firmanın finansal verilerine odaklanır
 • Market duyarlılığına karşı daha az etkilidir
 • Risk toleransı yüksek yatırımcılar için daha uygun
 • Karar verme için daha fazla veri gerektirir
 • Teknik analiz
 • Kısa vadeli yatırımcılar için daha uygun
 • Fiyat hareketleri ve trendler üzerine odaklanır
 • İyi teknik analiz becerileri kazanmak için daha fazla zamana ihtiyaç vardır
 • Piyasa duyarlılığına daha etkilidir
 • Yukarıdaki gibi birden fazla gösterge bir arada kullanılmak zorundadır

Her iki analiz yöntemi de birbirinden bağımsız değildir. Gerektiğinde her iki yöntemi de bir arada kullanarak daha doğru bir yatırım kararı alabilirsiniz.

Yorum yapın